top of page

Covid-19 ve Genel Hijyen Protokolü

1. Genel İlkeler ve Bildirimi

1.1. İşletmemiz operasyon esnasında, ilgili kamu kurum/kuruluşları ve restaurantımız tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uymaktadır.

1.2. Covid-19 protokolümüz düzenli olarak değerlendirilir ve uygulamaya alınan tedbirler dikkate alınarak düzenli olarak güncellenmektedir. Bu güncellemeler işletme yetkilileri tarafından takibi yapılmaktadır.

1.3. İşletmemizde sosyal mesafe önlemleri alınmaktadır. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı oluşturulmuştur, restaurantımızın misafir kapasitesi bu planlar doğrultusunda hesaplanmıştır. Restaurantımıza bu kapasitenin üstünde misafir kabul etmemekle birlikte, bahsi geçen kapasite tesisimizin girişinde belirtilmiştir.

1.4. Halihazırda mevcut mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşere ve zararlılarla mücadele protokollerine Covid-19 salgını göz önünde bulundurularak güncellenmiş ve bu doğrultuda yeniden oluşturulmuştur. Sorumlu yetkili protokole uyulmasını denetlemektedir.

1.5. Restaurantımızın girişinde, tesiste uygulanan ve uyulması gereken “Covid-19 ve Genel Hijyen Yönetimi Protokolü” mevcuttur ve misafirlerimizin isteği doğrultusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

2. Misafir Kabulü

2.1. Tesise girişte misafirlerimize temassız ateş ölçümü uygulanmaktadır. 38°C’den yüksek ateş ölçümlerinde, misafir işletmeye alınmayarak, tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurması rica edilmektedir.

2.2. Tesis girişlerinde T.C. sağlık bakanlığı onaylı el antiseptiği bulundurulur ve misafirlerin ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanır.

2.3. Maskesiz misafir içeri alınmaz. Misafirlerin yanında maske yoksa, verilmek üzere maske bulundurulmakta, misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında maske takılması rica edilmektedir.

3. Yeme-İçme Genel Kullanım Alanları

3.1. Yeme-İçme alanımızın tamamı sosyal mesafe planına uygun düzenlenmiştir. Restaurantımızın içinde sıra oluşabilecek alanlara (lavabo önleri, restaurant girişleri, vb.) 1,5 metre ara ile sosyal mesafe işaretleri mevcuttur.

3.2. Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden (anne veya baba ile birlikte çocuklar) olan misafirler arasında uygulanmaz.

3.3. Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmiştir. Grup halinde gelen misafirler için masa birleştirmeleri yapıldığı takdirde diğer masalarla aradaki 1,5 metre mesafe korunacak şekilde yapılmaktadır.

3.4. Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalıdır. Masa yanlarına sandalye konulmaz ve masa yanlarına oturma düzeni oluşturulmaz.

3.5. Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanmakta veya karşılıklı oturma mesafesinin arttırılması amacıyla iki masa birleştirilerek kullanılmaktadır.

3.6. Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya daire) her masa için uygulanır.

3.7. Personellerimiz ile misafirlerin doğrudan yüz yüze kaldığı bar masaları kullanıma kapatılmıştır. Kullanılmaları halinde personel ile misafir arasındaki mesafe en az 1,5 metre olacak, bu bölümde çalışan personeller tıbbi maske ve yüz koruyucu siperlik takacaktır. Maskeler nemlendikçe değiştirilir ve siperlik belirli aralıklarla uygun ürünler ile silinerek dezenfekte edilmektedir.

3.8. Tüm gelen misafirlerimize tek kulanımlık 80° limon kolonyası verilmektedir.

3.9. Servis personellerimiz, maske kullanımına, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen gösterir.

3.10. Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.

3.11. Her masada temassız şekilde görüntülenecek QR kodlu menüler mevcuttur.

3.12 Şeker, peçete, menü gibi ürünler tek kullanımlık ürünler olarak düzenlenmiştir. 

3.13. Servis malzemeleri, temizlik ve dezenfeksiyon sonrası uygun kılıf/kutulara koyularak kullanıma hazır hale getirilmektedir.

3.14. Yiyecek içecek servisinde bütün ekipmanlar, misafirler masaya oturduktan sonra servis edilir.

3.15. Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınıp, temaslı pos cihazı kullanılması halinde, her kullanımdan sonra cihazın %70’lik alkol ile silinerek temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.

3.16. Genel kullanım alanlarında T.C. sağlık bakanlığı onaylı el antiseptiği bulundurulmaktadır.

4. Personel

4.1. Personellerimize düzenli sağlık kontrolü yapılır, birlikte yaşadığı kişilerin Covid-19 açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınmaktadır.

4.2. Tüm personelimize Covid-19 salgını ve hijyeni konusunda bilgi/eğitim verilmiş olup eğitim sertifikaları dosyalarına eklenmiştir.

4.3. Personel girişinde temassız ateş ölçümü yapılmakta ve T.C. sağlık bakanlığı onaylı el antiseptiği bulundurulmaktadır.

4.4. Personelimiz, çalışma yerinde, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu ekipman (tıbbi maske, yüz koruyucu gibi) ile T.C. sağlık bakanlığı onaylı el antiseptiği sağlanarak, kullanımları sürekli olarak izlenmektedir.

4.5. Bütün personelimiz ağız ve burnu kapatacak şekilde tıbbi maske kullanımı zorunlu hale getirilmiş ve maskeler gün içinde nemlendikçe kesinlikle değiştirilmektedir.

4.6. Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanmaktadır.

4.7. Aynı vardiyada mümkün olduğunca az sayıda personelin çalıştırılmasına özen gösterilmektedir.

4.8. Personellerimizin soyunma-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme, dinlenme alanları sosyal mesafe koşullarına uygun olarak düzenlenmiş, bu konuda yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılmakta, bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanmaktadır.

4.9. Mal tedariki veya başka sebeplerle (tamir, bakım vb.) tesise geçici olarak kabul edilen kişilerin temasının asgari düzeyde tutulmasına yönelik kurallar belirlenerek uygulanması izlenmektedir. Ayrıca, bu kişilerin sosyal mesafe kuralı korunarak ve koruyucu donanım kullanarak işlemlerini yapmaları sağlanmaktadır.

4.10. Personellerimizde hastalık belirtileri tespiti halinde tıbbi maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmaktadır.

5. Mutfak, Pişirme ve Servis Alanları

5.1. Gıda güvenliği ve mutfak hijyeni uygulamalarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun yapılması sağlanmaktadır.

5.2. Gıda üretim alanına ham madde ve ürün sevklerinde ve mutfak alanında hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları el hijyeni için gerekli alet ve ekipman bulundurulmaktadır.

5.3. Mutfak ve pişirme alanlarına görevli olmayan personelin girmesi yasaktır.

5.4. Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanmaktadır.

5.5. Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilmektedir. Ayrıca, hiçbir gıda maddesi zeminle temas ettirilmemektedir.

5.6. Mutfak ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın, tezgâh ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanmaktadır. Elle sık temas eden yüzeyler T.C. sağlık bakanlığı onaylı “Nazar Temizlik” markalı ürünlerimiz ile düzenli olarak silinmektedir.

5.7. Servis malzemeleri (tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi) sadece bulaşık makinasında “Pally” markalı ürünlerimiz ile yıkanmaktadır.

5.8. Mutfak personellerimiz çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman kullanıyor olup, ellerini düzenli olarak yıkamaktadır.

5.9. Mutfakta, personellerimizin uyması gereken kurallar ve iyi hijyen uygulamaları ile ilgili görsel/yazılı bilgilendirme yapılmaktadır.

6. Lavabo ve Tuvaletler

6.1. Tuvalet kapı kolları uygun temizlik/dezenfekte ürünleri ile sık sık temizlenmektedir.

6.2. Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları uygun temizlik/dezenfekte ürünleri ile sık sık temizlenmektedir ve dezenfekte edilmektedir.

6.3. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulmaktadır.

6.4. Temizlik yapan personeller kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske) kullanmakta, işlem sonrası kullanılan iş yeri çöpüne atılmakta, su ve sabunla en az 20 saniye el temizliği ve hijyeni sağlanmaktadır.

6.5. Tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılmaktadır.

7. Genel Temizlik ve Bakım

7.1. Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün kullanılarak, uygun sıklıkta yapılmakta, bu uygulamaların yetkililer tarafından denetlenmektedir.

7.2. Tesisin tamamında kapı kolları, tırabzanlar, elektrik düğmeleri, menü, masa üstleri, tuzluk/biberlik gibi el temasının yoğun olduğu yüzeyler sık sık su ve temizlik ürünleri ile temizlenmekte, klor bileşiklerinin zarar verdiği pos cihazı, telefon, bilgisayar klavyesi gibi yüzeylerde ise %70’lik alkol bazlı ürünler kullanılarak temizlenmektedir.

7.3. Havalandırma ve klima sisteminin, bulaşık makinesi gibi araç, gereç, malzeme ve donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanların sterilizasyonu sağlanmaktadır.

7.4. Tesisteki imkânı olan kapalı mahallerin tamamının sıklıkla kapı ve pencereleri açılarak doğal havalandırması sağlanmaktadır.

bottom of page