Kullanım Koşulları

1. Tanımlar


Uludağ Et Lokantası: Uludağ Et Lokantası Gökhan Uludağ İnternet Sitesi: Uludağ Et Lokantası'na ait mobil ve diğer internet bağlantısı olan cihazlardan erişilebilen tüm fikri ve sınai hakları Uludağ Et Lokantası'na ait www.uludagkebap.com internet sitesi sipariş vermek için olan websitemiz www.uludagpaket.com Müşteri: İnternet sitesi üzerinden mal veya hizmetlere ilişkin sipariş talebi oluşturan kişi. Taraflar: Müşteri ve/veya Uludağ Et Lokantası. Sözleşme: Taraflar arasındaki Ön Bilgilendirme Formu ve bu formda yer alan bilgiler uyarınca kurulan mesafeli satış sözleşmesi. Ürün(ler): Uludağ Et Lokantası'nın hizmet verdiği bölgelerde, Müşteri tarafından seçilen ve Uludağ Et Lokantası tarafından, Müşteri’ye sunulan hizmet veya mal. Koşullar: Bu kullanım koşullarının tamamı.
2. Başvuru ve Üyelik


2.1. Kullanıcılar, İnternet Sitesi’nde, kayıt için gerekli olan isim, soyisim, e-posta adresi ve telefon numaralarını girdikten sonra, şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde İnternet Sitesini kullanmaya başlayabilir. İnternet Sitesi üzerinden sistemde kayıtlı isim, soyisim, e-posta adresi ve telefon numaralarını girerek İnternet Sitesi üzerinden sipariş verebilirler. 2.2. Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, bilgilerini her zaman İnternet Sitesi aracılığıyla güncelleyebilir.
3. İnternet Sitesi’nin Kullanımı


3.1. Uludağ Et Lokantası, kendi belirlediği ve İnternet Sitesi üzerinden sipariş verilebilen kapsama alanlarında teslimat yapmaktadır. Müşteri, İnternet Sitesi üzerinden teslimat adresi seçtiğinde, seçtiği bölgeye teslimat yapılıp yapılmadığı gödterilir. 3.2. Müşteri’ye İnternet Sitesi üzerinden gösterilen teslim süresi, tahmini ve bağlayıcı olmayan bir süredir. Bu süre zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. 3.3. Ürün satış fiyatı, teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler, Müşteri’nin seçtiği kredi kartından veya diğer ödeme yönteminden, sipariş verildiğinde tahsil edilecektir. 3.4. Müşteri, Online Ödeme Yöntemini seçmesi durumunda, bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha ödeme bilgilerini girmeyi gerektirmeden kullanılır. Online ödeme sistemi altyapısı İyzico tarafından sağlanmaktadır. Uludağ Et Lokantası kredi kartının ilk altı hanesi ve son iki hanesini sistemlerinde muhafaza etmektedir. Müşteri, İnternet Sitesi’nde birden fazla kredi kartı ya da ödeme aracı tanımlayarak seçtiği kredi kartı ya da ödeme aracı ile işlem yapabilir. 3.5. Müşteri’nin, siparişini getiren kuryeye, İnternet Sitesi üzerinden bahşiş ödemesi yapmak istemesi halinde, siparişi onayla sayfasında yer alan bahşiş tutarlarından birini seçip ya da istediği tutarı girdikten sonra yönlendirileceği ödeme ekranında işlem yapması gerekecektir. Bahşiş Müşteri memnuniyetine bağlıdır ve tamamıyla Müşteri’nin isteği üzerine uygulanır. Bahşiş tutarının tamamı Müşteri’nin bahşiş vermeyi seçtiği kuryeye ödenecektir. Uludağ Et Lokantası bu tutarı sadece bir aracı olarak tahsil etmektedir. 3.6. Müşteri, bahşiş tutarlarından birini seçip ya da istediği tutarı girdikten sonra “Gönder” tuşuna basarak, (i) Kurye’ye belirtilen tutarda bahşiş vermeyi ve (ii) Uludağ Et Lokantası'nın bu tutarı ilgili sipariş verirken Online Ödeme Sistemi üzerinden kullandığı kredi kartı vasıtasıyla tahsil etmesini kabul eder. Bahşiş ödemesi, ilgili siparişte kullanılan kredi kartına ikinci bir işlem olarak yansıyacaktır. Bahşiş ödemesi iptal edilemez; “Gönder” tuşuna basılması ile birlikte Uludağ Et Lokantası tüm bahşiş tutarını tahsil etmiş olacaktır ve sonrasında herhangi bir iade işlemi gerçekleştirilemeyecektir. 3.7. Müşteri, Online Ödeme Sistemi kapsamında kullanılan kredi kartının, kart hamili haricinde, bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacağını kabul eder. 3.8. Müşteri’nin İnternet Sitesi’ni kullandığı cihazını kaybetmesi veya cihazın çalınması halinde, 3. Kişiler İnternet Sitesi’nde tanımlı kart bilgilerine erişemez. Ancak Müşteri’nin Uludağ Et Lokantası'na bildirimde bulunması ve kartın kullanımına son vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde üçüncü şahıslar İnternet Sitesini kullanarak Uludağ Et Lokantası'na siparişi ödemesi yapmaya devam edebilirler. Böyle bir durumdan Uludağ Et Lokantası sorumlu tutulamaz. 3.9. Müşteri, İnternet Sitesi aracılığıyla Uludağ Et Lokantası tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder. Kredi kartı ya da diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgileri 3. kişiler ile paylaşmamak, bu bilgileri 3. kişiler tarafından kullanılan İnternet Sitesi’ne tanımlamamak Müşteri’nin sorumluluğundadır. 3.10. Müşteri, ödemeyi Uludağ Et Lokantası'na yapmakla ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş sayılır. Kendisinden sipariş teslimi esnasında veya, bahşiş ödemesi yapılması hariç olmak üzere, herhangi bir ücret talep edilmez. 3.11. Müşteri, teslimat, ödeme ve iade gibi konularda Sözleşme’de detaylı olarak bilgilendirilecektir. 3.12. Ürün, Müşteri’nin sipariş verirken bildirdiği adrese teslim edilir, sonradan adres değiştirilemez. Müşteri ya da belirlediği alıcının teslimat adresinde bulunmaması, teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda Uludağ Et Lokantası, hiçbir sorumluluk kabul etmez, bu durumda Uludağ Et Lokantası, teslimatı tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, Müşteri’nin Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün Müşteri’nin kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle Uludağ Et Lokantası'na iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Müşteri’ye aittir. Uludağ Et Lokantası, bu durumu suiistimal eden Müşteri’ye hizmet vermeyi durdurabilir. 3.13. Müşteri, Sipariş’e ilişkin tüm şikayetlerini Uludağ Et Lokantası'nın müşteri hizmetlerine +90 (212) 624 95 90 numaralı telefon veya florya@uludagkebap.com e-posta adresi üzerinden aktarabilir. 3.14. Uludağ Et Lokantası'nın sunduğu hizmetten yararlanan Müşteri, İnternet Sitesini hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve İnternet Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin İnternet Sitesi aracılığıyla ve/veya dahilinde, Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Uludağ Et Lokantası'nı doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 3.15. Uludağ Et Lokantası, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda yükümlülüklerini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. 3.16. Müşteri, İnternet Sitesi üzerinden verilen tüm siparişlerin kişisel kullanım ve tüketim amaçlı olarak son kullanıcıya yapıldığını, tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder. 3.17. Müşteri, İnternet Sitesi üzerinden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca, tütün mamulleri ve alkollü içecek satışının yapılmadığını, İnternet Sitesi vasıtası ile bunları temine yönelik herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. 3.18. Müşteri’nin Uludağ Et Lokantası'ndan yemek sipariş etmesi halinde, sipariş Uludağ Et Lokantası tarafından hazırlanarak Müşteri’nin seçtiği teslimat yöntemine uygun şekilde teslim edilecektir. Siparişe ilişkin fiş veya fatura Uludağ Et Lokantası tarafından hazırlanarak sipariş ile birlikte Müşteri’ye teslim edilir. 3.19. Müşteri, Uludağ Et Lokantası'na ait Ürün sipariş ettiğinde, uludagpaket.com sadece bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle Üye İşyeri tarafından sunulan Ürün kalitesinden, doğru sağlanmasından ya da Uludağ Et Lokantası'ndan Müşteri’ye İnternet Sitesi üzerinden sunduğu Ürün nedeniyle vermiş olduğu zararın tazmininden sorumlu olamaz. 3.20. İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişlerinde, ücret iadesi ancak; (i) siparişin ilgili restorana iletilememesi veya restoranın aşırı yoğunluk, kurye bulunmaması, elektrik arızası, kaza gibi haller nedeniyle siparişi hazırlayabilecek ya da teslim edebilecek durumda olmaması nedeniyle siparişin zorunlu iptali; (ii) sipariş halen hazırlanmamış iken, Müşteri’nin talebi ve İşyeri’nin kabulü üzerine iptali; (iii) siparişin bir kısmının veya tamamının İşyeri’nde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; (iv) sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili İşyeri’nin onayı üzerine iptali; (v) yanlış, hasarlı ya da ayıplı ürün nedeniyle iptali; ya da (vi) memnuniyetsizlik halinde İşyeri’nin onayı üzerine gerçekleştirilecek iptali durumunda yapılacaktır. 3.21. İnternet sitesi üzerinden verilen siparişinin, tesliminden sonra, Müşteriye yanlış veya eksik ürün teslimi nedeniyle yapılacak ücret iadelerinde, iptale konu siparişe ilişkin ilgili İşyeri bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu Müşteri’ye teslim edilmiş ise, söz konusu fiş ya da faturanın da Uludağ Et Lokantası'na iadesi gerekmektedir. 3.22. İnternet Sitesi üzerinden verilen yemek siparişlerinde, teslimat İşyeri menüsünün sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Uludağ Et Lokantası, restaurantta bulunmayan ürünlerin Müşteri’ye teslimini sağlayamayabilir. Ürünlerin İnternet Sitesi’nde teşhir edilmesi bunların İşyeri’nin stoğunda bulunduğu anlamına gelmeyebilir. 3.23. İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan İşyeri’ne ait Ürünlerin fiyat veya ürün özelliklerinde hata olması durumunda Uludağ Et Lokantası, Müşteriyi bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir. İnternet Sitesi üzerinden İşyeri’nin satışa sunduğu ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair Uludağ Et Lokantası gerekli özeni gösterecektir ancak İşyeri’nin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Uludağ Et Lokantası sorumlu olacaktır.
4. Sona Erme


4.1. Müşteri, İnternet Sitesi kullanımına istediği zaman son verebilir. 4.2. Müşteri’nin işbu belirtilen Koşullar’a, ilgili mevzuata veya iyi niyet/ahlak kurallarına aykırı davrandığının tespiti halinde, Uludağ Et Lokantası Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya İnternet Sitesi’nden tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.
5. Kişisel Verilerin


5.1. Uludağ Et Lokantası, kişisel verilerinizin korunmasına yüksek önem vermektedir. Kişisel verilerinize ilişkin düzenlemelere erişmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

  1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni
  2. Müşteri Kişisel Verilerinin Korunması Politikası
5.2. Müşteri, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Websitesi’nde oluşturulmuş her bir kullanıcı için yalnızca bir adet GSM numarası tanımlanabileceğini, tanımlanan GSM numarasının değiştirilemeyeceğini, yeni bir GSM numarasının ancak İnternet Sitesi üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlatılabileceğini, kayıtlı GSM numarasıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. Fikri Mülkiyet Hakları


6.1. Uludağ Et Lokantasının; evlere servis hizmetleri, fikri mülkiyet hakları, Uludağ Et Lokantası ticari markaları, Uludağ Et Lokantası ticari görünümü veya İnternet Sitesi’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her tür ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları münhasıran Uludağ Et Lokantası'na aittir. 6.2. Müşteri, Uludağ Et Lokantası hizmetlerini ve Uludağ Et Lokantası'nın yukarıda sayılan çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türetilmiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. 6.3. Müşteri, İnternet Sitesi dahilinde bulunan, Uludağ Et Lokantası ve/veya başka bir üçüncü kişilere ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder.
7. Değişiklikler


Uludağ Et Lokantası, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Koşullar’ı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, İnternet Sitesi üzerinden ilan ederek değiştirebilir.
8. Mücbir Sebepler


Nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, altyapı ve internet arızaları, yangın, deprem, sel baskını, diğer doğal afetler ile salgın hastalık gibi olağanüstü olayları, kargaşa, yaygın şiddet hareketleri, grev veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlarda Uludağ Et Lokantası, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.
9. Uygulanacak Hukuk Ve Yetki


9.1. İşbu Koşullar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır. 9.2. Taraflar, Koşullar’dan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Müşteri ve Uludağ Et Lokantası'nın kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda Müşteri’nin ve Uludağ Et Lokantası'nın bulunduğu yerdeki tüketici mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir. 9.3. Uyuşmazlığın tüketici uyuşmazlığı olmaması halinde, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
10. Delil Sözleşmesi


Taraflar, Koşullar’dan doğabilecek her türlü ihtilafta Uludağ Et Lokantası'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veritabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
11. Yürürlük


Müşteri İnternet Sitesi üzerinden üyelik oluşturması ve/veya İnternet Sitesi’nin kullanması esnasında işbu Koşullar’a tabi olacağını kabul eder.

.