Customer Personal Data Clarification Text


We, as the data controller Uludağ Et Lokantası Gökhan Uludağ (“Uludağ Meat Restaurant”), have prepared this text to inform you about how we process your personal data. For detailed information about how we protect personal data and the rules we comply with when processing personal data, we also recommend that you take a look at the Customer Personal Data Protection Policy. You can contact us at florya@uludagkebap.com for any questions regarding the protection and processing of your personal data.
Which Personal Data Does Uludağ Meat Restaurant Process?


Within the scope of the service we provide to you, we process your personal data stated below: In addition to this information, we process your personal data about your preferences, likes, interests and usage habits, and the information obtained as a result of the analysis of your above-mentioned data (for example, the food or beverage you order the most). We also process your personal data via cookies to improve your experience on our website. You can review the Cookie Policy for comprehensive information about cookies.
Kişisel Verilerim Hangi Yöntemlerle Toplanıyor?


Kişisel verilerinizi internet sitesi üzerinden; otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile topluyoruz.
Kişisel Verilerim Hangi Amaçlarla İşleniyor?


Uludağ Et Lokantası olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında işliyoruz:

 1. Hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için üyelik kaydını gerçekleştirmek,
 2. Müşterilerimiz ile iletişime geçmek ve müşterilerimizle olan ilişkileri yönetmek,
 3. Sipariş ve ödemelerin alınması ile siparişlerin teslim edilmesi süreçlerini yürütmek,
 4. Tercih, beğeni, ilgi alanları, yemek alışkanlıklarınıza ve bulunduğunuz lokasyona en uygun ürün seçeneklerini sunmak; Uludağ Et Lokantası kullanıcıları için bulunduğunuz lokasyonda hizmet veren restoranımız olup olmadığını size sunmak; size en uygun ürünler ve fırsatlar hakkında bilgilendirme yapmak,
 5. Uludağ Et Lokantası kuryeleri, Uludağ Et Lokantası ve müşteriler arasındaki iletişimi yürütmek (iletişim bilgileriniz Uludağ Et Lokantası kuryeleri ile paylaşılmamaktadır),
 6. Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,
 7. Müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler yürütmek,
 8. Uludağ Et Lokantası'nın sunduğu ürün ve hizmetleri tanıtmak; pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 9. Ürün/hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri almak ve değerlendirmek,
 10. Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,
 11. Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,
 12. İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi,
 13. Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerini yürütmek.
Uludağ Et Lokantası'nın Kişisel Verilerimi İşlerken Dayandığı Hukuki Sebepler Neler?


Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, aşağıda belirttiklerimize dayalı olarak işliyoruz
Kişisel Verilerim Hangi Koşullarda Üçüncü Kişilere Aktarılır?


Kişisel verileriniz aşağıda yer alan -yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflara, yine aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılır:
Kişisel Verilerimle İlgili Haklarımı Nasıl Kullanabilirim?


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) haklarını düzenlemektedir. Bu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi Uludağ Et Lokantası'na iletmek için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

 1. Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak, talebinizi florya@uludagkebap.com mail adresine iletebilirsiniz.
 2. Taleplerinizi yazılı olarak, Şenlikköy Mah. Basınköy İstanbul Cd. No:12 Uludağ Et Lokantası Bakırköy/İstanbul adresine gönderebilirsiniz
 3. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.

Customer Personal Data Clarification Text


We, as the data controller Uludağ Et Lokantası Gökhan Uludağ (“Uludağ Meat Restaurant”), have prepared this text to inform you about how we process your personal data. For detailed information about how we protect personal data and the rules we comply with when processing personal data, we also recommend that you take a look at the Customer Personal Data Protection Policy. You can contact us at florya@uludagkebap.com for any questions regarding the protection and processing of your personal data.
Which Personal Data Does Uludağ Meat Restaurant Process?


Within the scope of the service we provide to you, we process your personal data stated below: In addition to this information, we process your personal data about your preferences, likes, interests and usage habits, and the information obtained as a result of the analysis of your above-mentioned data (for example, the food or beverage you order the most). We also process your personal data via cookies to improve your experience on our website. You can review the Cookie Policy for comprehensive information about cookies.
By Which Methods Is My Personal Data Collected?


Your personal data on the website; We collect it with automatic and partially automatic methods.
For What Purposes Is My Personal Data Processed?


As Uludağ Meat Restaurant, we process your personal data at home and abroad for the following purposes:

 1. Performing membership registration so that you can benefit from our services,
 2. Communicating with our customers and managing the relationships with our customers,
 3. To carry out the processes of receiving orders and payments and delivering orders,
 4. To offer the most suitable product options for your preference, taste, interests, eating habits and your location; To present you whether we have a restaurant serving in your location for Uludağ Meat Restaurant users; To inform you about the most suitable products and opportunities,
 5. Conducting communication between Uludağ Meat Restaurant couriers, Uludağ Meat Restaurant and customers (your contact information is not shared with Uludağ Meat Restaurant couriers),
 6. Performing analyzes to improve our products and services,
 7. Conducting activities for customer satisfaction,
 8. To introduce the products and services offered by Uludağ Meat Restaurant; To carry out marketing activities,
 9. Receiving and evaluating feedback for the improvement of our products / services,
 10. To follow up and finalize requests / complaints,
 11. To carry out our activities in accordance with the legislation,
 12. Examination and supervision of our business activities,
 13. To carry out financial and accounting affairs regarding payments.
What are the Legal Reasons for Uludağ Meat Restaurant Processing My Personal Data?


We process your personal data based on what we have stated below, for the legal reasons specified in Article 5 of the Personal Data Protection Law.
Under Which Conditions Is My Personal Data Transferred To Third Parties?


Your personal data is transferred to the following parties - at home and abroad - for the following purposes:
How Can I Exercise My Rights Regarding My Personal Data?


Article 11 of the Law on Protection of Personal Data regulates the rights of the concerned persons (real persons whose personal data are processed). You can choose the following methods to use your rights stated in this article and to forward your requests to Uludağ Meat Restaurant:

 1. By using your e-mail address registered in our systems, you can send your request to florya@uludagkebap.com.
 2. You can send your requests in writing to, Şenlikköy Mah. Basınköy İstanbul Cd. No:12 Uludağ Et Lokantası Bakırköy/İstanbul.
 3. You can choose other methods specified in the Communiqué on Application Procedures and Principles to Data Supervisor.

Identity and Communication

Information on payments and payment methods

Order history, order information, order number, website usage information, billing information, request / complaint information

Your location (location) information

Device operating system and version, device type, device ID, hardware model, IP address, user transaction records, password information

Finance

Customer Transaction

Location

Transaction Security

Name-surname, customer ID, advertising ID / ID identifiers, gender, age, profile photo, mobile phone, e-mail, address

Legal Reasons Based on

Sample Personal Data Processing Process

Personal Data Processed in the Process

Processing of personal data for the establishment, use or protection of a right.

Processing of personal data in order to fulfill our legal obligations.

Processing of personal data is mandatory for our legitimate interests.

The person concerned consents to the processing of location data.

Receiving the payment, confirming the order and delivering your product so that the products you ordered are delivered to your address.

Receiving and finalizing your requests / complaints regarding your order upon delivery of your product.

Issuing an invoice as a result of your order.

Offering you restaurant and campaign options that best suit your preferences and interests.

Presenting restaurant options in your location by matching the address and location.

Name, surname, address, order and payment information.

Name-surname, customer ID, request / complaint information.

Name, surname, address,

invoice information.

Customer ID, preferences and interests for products.

Name, surname, location (location information).

Personal data processing is necessary for the establishment or performance of the contract between Uludağ Meat Restaurant and you.